MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

यमन

यमन | Yaman

यमन - (Yaman)

जीवनात ही घडी | Jeevanat Hee Ghadi Ashich Rahude

जीवनात ही घडी

विभाग मराठी गाणी

जीवनात ही घडी अशीच राहु दे

प्रीतिच्या फुलावरी वसंत नाचु दे ॥धृ॥

अधिक वाचा

तोच चंद्रमा नभात | Toch Chandrama Nabhat

तोच चंद्रमा नभात

विभाग मराठी गाणी

तोच चंद्रमा नभात तीच चैत्रयामिनी

एकांती मज समीप तीच तूहि कामिनी ! ॥धृ॥

अधिक वाचा

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store