तुझ्या गळा माझ्या गळा

लेखन भा. रा. तांबे | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २३ ऑक्टोबर २००८

गीतकार: भा. रा. तांबे
संगीतकार: वसंत प्रभू
गायक: आशा भोसले, सुधीर फडके
गीत प्रकार: राग - भीमपलास

तुझ्या गळा माझ्या गळा
गुंफू मोत्यांच्या माळा
ताई आणखी कोणाला ?
चल रे दादा चहाटळा ! ॥१॥

तुज कंठी मज अंगठी !
आणखी गोफ कोणाला ?
वेड लागले दादाला!
मला कुणाचे? ताईला ॥२॥

तुज पगडी, मज चिरडी !
आणखी शेला कोणाला ?
दादा, सांगू बाबांला ?
सांग तिकडच्या स्वारीला ॥३॥

खुसू खुसू गालि हसू
वरवर अपुले रूसू रूसू !
चल निघ, येथे नको बसूं
घर तर माझे तसू तसू ॥४॥

कशी कशी आज अशी
गंमत ताईची खाशी !
अता कट्टी फू दादाशी
तर मग गट्टी कोणाशी ? ॥५॥