तोच चंद्रमा नभात

प्रकाशन: संपादक मंडळ | २३ ऑक्टोबर २००८

गीतकार: शांता शेळके
संगीतकार: सुधीर फडके
गायक: सुधीर फडके
गीत प्रकार: भावगीत
राग प्रकार: राग यमन

तोच चंद्रमा नभात तीच चैत्रयामिनी
एकांती मज समीप तीच तूहि कामिनी ! ॥धृ॥

नीरवता ती तशीच धुंद तेच चांदणे
छायांनी रेखियले चित्र तेच देखणे
जाईचा कुंज तोच तीच गंधमोहिनी ॥१॥

सारे जरी ते तसेच धुंदी आज ती कुठे ?
मीहि तोच, तीच तूही, प्रीति आज ती कुठे ?
ती न आर्तता उरात स्वप्‍न ते न लोचनी ॥२॥

त्या पहिल्या प्रीतीच्या आज लोपल्या खुणा
वाळल्या फुलांत व्यर्थ गंध शोधतो पुन्हा
गीत ये न ते जुळून भंगल्या सुरांतुनी ॥३॥