योगेश खडीकर यांनी गायलेली मराठी गाणी

योगेश खडीकर यांनी गायलेली मराठी गाणी | Marathi Songs Sung by Yogesh Khadikar

योगेश खडीकर यांनी गायलेली मराठी गाणी - [Marathi Songs Sung by Yogesh Khadikar].

सांग सांग भोलानाथ | Sang Sang Bholanath

सांग सांग भोलानाथ

योगेश खडीकर

सांग सांग भोलानाथ । पाऊस पडेल काय ?
शाळेभोवती तळे साचून सुट्टी मिळेल काय ॥धृ॥

अधिक वाचा

असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला | Asava Sundar Chocolate Cha Bangla

असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला

योगेश खडीकर

असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला
चंदेरी सोनेरी चमचमता चांगला ॥धृ॥

अधिक वाचा