मालती पांडे यांनी गायलेली मराठी गाणी

मालती पांडे यांनी गायलेली मराठी गाणी | Marathi Songs Sung by Malati Pande

मालती पांडे यांनी गायलेली मराठी गाणी - [Marathi Songs Sung by Malati Pande].

खेड्यामधले घर कौलारू | Khedyamadhale Ghar Kaularu

खेड्यामधले घर कौलारू

मालती पांडे

आज अचानक एकाएकीं । मानस लागे तेथे विहरु
खेड्यामधले घर कौलारू ॥धृ॥

अधिक वाचा