अरुण दाते यांनी गायलेली मराठी गाणी

अरुण दाते यांनी गायलेली मराठी गाणी | Marathi Songs Sung by Arun Date
अरुण दाते

अरुण दाते यांनी गायलेली मराठी गाणी - [Marathi Songs Sung by Arun Date].

भातुकलीच्या खेळामधली | Bhatukalichya Khela Madhali

भातुकलीच्या खेळामधली

मंगेश पाडगावकर, यशवंत देव, अरुण दाते, भावगीत, वृंदावनी सारंग

भातुकलीच्या खेळामधली राजा आणिक राणी
अर्ध्यावरती डाव मोडला, अधुरी एक कहाणी ॥धृ॥

अधिक वाचा