शुभंकरोति म्हणा मुलांनो

लेखन जगदीश खेबूडकर | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २३ ऑक्टोबर २००८

गीतकार: जगदीश खेबूडकर
संगीतकार: प्रभाकर जोग
गायक: लता मंगेशकर
गीत प्रकार: -

दिवा पाहुनि लक्ष्मी येते
करु तिची प्रार्थना, करु तिची प्रार्थना
शुभंकरोति म्हणा, मुलांनो, शुभंकरोति म्हणा ॥
कोरस : शुंभकरोति कल्याणम्‌, शुभंकरोति कल्याणम्‌ ॥१॥

जेथे ज्योती तेथे लक्ष्मी
उभी जगाच्या सेवाधर्मी
दिशा दिशांतुनि या लक्ष्मीच्या
दिसती पाऊलखुणा – शुभंकरोति म्हणा, मुलांनो, … ॥२॥

या ज्योतीने सरे आपदा
आरोग्यासह मिळे संपदा
शत्रुबुद्धिचा विनाश होता
सौख्य मिळे जीवना – शुभंकरोति म्हणा, मुलांनो,….॥३॥

दिव्या दिव्या रे दीपत्कार
कानीं कुंडल मोतिहार
कोरस : दिव्या दिव्या रे दीपत्कार कानीं कुंडल मोती हार
दिव्यास पाहून नमस्कार, हा
रिवाज आहे जुना, रिवाज आहे जुना
शुभंकरोति म्हणा, मुलांनो,
कोरस : शुभां करोती म्हणा, मुलांनो, शुभं करोती म्हणा ॥४॥