राग वृंदावनी सारंग

राग वृंदावनी सारंग | Raag Vrundavani Sarang

राग वृंदावनी सारंग - [Raag Vrundavani Sarang] शास्त्रीय संगीतातील राग वृंदावनी सारंग या राग प्रकारानुसार मराठी गाण्यांचा संग्रह.

भातुकलीच्या खेळामधली | Bhatukalichya Khela Madhali

भातुकलीच्या खेळामधली

राग वृंदावनी सारंग

भातुकलीच्या खेळामधली राजा आणिक राणी
अर्ध्यावरती डाव मोडला, अधुरी एक कहाणी ॥धृ॥

अधिक वाचा