राग पूरिया धनाश्री

राग पूरिया धनाश्री | Raag Puriya Dhanashree

राग पूरिया धनाश्री - [Raag Puriya Dhanashree] शास्त्रीय संगीतातील राग पूरिया धनाश्री या राग प्रकारानुसार मराठी गाण्यांचा संग्रह.

जिवलगा राहिले रे दूर घर माझे | Jivalaga Rahile Re Dur Ghar Majhe

जिवलगा राहिले रे दूर घर माझे

राग पूरिया धनाश्री

जिवलगा, राहिले रे दूर घर माझे !
पाउल थकले, माथ्यावरचे जड झाले ओझे ॥धृ॥

अधिक वाचा