MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

मराठी गाणी

मराठी गाणी आद्याक्षराप्रमाणे - अनुक्रमणिका
अं
क्षज्ञ
हृश्रत्र
ते दूध तुझ्या त्या घटातले | Te Dudh Tuzya Tya Ghatatale

ते दूध तुझ्या त्या घटातले

विभाग मराठी गाणी

ते दूध तुझ्या त्या घटातले

का अधिक गोड लागे न कळे ॥धृ॥

अधिक वाचा

केव्हा तरी पहाटे | Kevha Tari Pahate Ultun Ratra Geli

केव्हा तरी पहाटे

विभाग मराठी गाणी

केव्हा तरी पहाटे उलटून रात्र गेली

मिटले चुकून डोळे हरवून रात्र गेली ॥धृ॥

अधिक वाचा

ज्ञानियांचा राजा | Dnyaniyancha Raja Guru Maharav

ज्ञानियांचा राजा

विभाग मराठी गाणी

ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराव

म्हणती ज्ञानदेव तुम्हा ऐसे ॥धृ॥

अधिक वाचा

एका तळ्यात होती | Eka Talyat Hoti Badake Pile Surekh

एका तळ्यात होती

विभाग मराठी गाणी

एका तळ्यात होती बदके पिले सुरेख

होते कुरुप वेडे पिल्लू तयांत एक ॥धृ॥

अधिक वाचा

शुभंकरोति म्हणा मुलांनो | Shubham Karoti Mhana Mulano

शुभंकरोति म्हणा मुलांनो

विभाग मराठी गाणी

दिवा पाहुनि लक्ष्मी येते

करु तिची प्रार्थना, करु तिची प्रार्थना

अधिक वाचा

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store