MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

मराठी गाणी

मराठी गाणी आद्याक्षराप्रमाणे - अनुक्रमणिका
अं
क्षज्ञ
हृश्रत्र
लाजून हासणे अन्‌ | Lajun Hasane An Hasun Te Pahane

लाजून हासणे अन्‌

विभाग मराठी गाणी

लाजून हासणे अन्‌ हासून हे पहाणे

मी ओळखून आहे सारे तुझे बहाणे ॥धृ॥

अधिक वाचा

तुला पाहते रे तुला पाहते | Tula Pahate Re Tula Pahate

तुला पाहते रे तुला पाहते

विभाग मराठी गाणी

तुला पाहते रे तुला पाहते

जरी आंधळी मी तुला पाहते ! ॥धृ॥

अधिक वाचा

येणार साजण माझा | Yenar Sajan Majha

येणार साजण माझा

विभाग मराठी गाणी

शालू हिरवा पाच नि मरवा वेणी तिपेडी घाला

सजिणी बाई येणार साजण माझा !

अधिक वाचा

गेले ते दिन गेले | Gele Te Din Gele

गेले ते दिन गेले

विभाग मराठी गाणी

वेगवेगळी फुले उमलली

रचुनि त्यांचे झेले

अधिक वाचा

येरे येरे पावसा रूसलास का ? | Yere Yere Pavasa Rusalas Ka

येरे येरे पावसा रूसलास का ?

विभाग मराठी गाणी

येरे येरे पावसा रूसलास का ?

माझ्याशी गट्टी फूं केलीस कां ?

अधिक वाचा

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store