MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

मराठी गाणी

मराठी गाणी आद्याक्षराप्रमाणे - अनुक्रमणिका
अं
क्षज्ञ
हृश्रत्र
जन पळभर म्हणतील | Jan Palbhar Mhantil Hai Hai

जन पळभर म्हणतील

विभाग मराठी गाणी

जन पळभर म्हणतील हाय हाय

मी जाता राहिल कार्य काय ? ॥धृ॥

अधिक वाचा

केशवा माधवा | Keshava Madhava Tujhya Namat Re Godwa

केशवा माधवा

विभाग मराठी गाणी

केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा

तुझ्या नामात रे गोडवा ॥धृ॥

अधिक वाचा

येरे येरे पावसा | Yere Yere Pavasa Tula Deto Paisa

येरे येरे पावसा

विभाग मराठी गाणी

येरे येरे पावसा

तुला देतो पैसा

अधिक वाचा

गणराज रंगी नाचतो | Ganraj Rangi Nachato

गणराज रंगी नाचतो

विभाग मराठी गाणी

गणराज रंगी नाचतो, नाचतो

पायि घागर्‍या करिती रुणझुण

अधिक वाचा

तुझ्या गळा माझ्या गळा | Tujhya Gala Majhya Gala

तुझ्या गळा माझ्या गळा

विभाग मराठी गाणी

तुझ्या गळा माझ्या गळा

गुंफू मोत्यांच्या माळा

अधिक वाचा

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store