MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

मराठी गाणी

मराठी गाणी आद्याक्षराप्रमाणे - अनुक्रमणिका
अं
क्षज्ञ
हृश्रत्र
आनंदाचे डोही आनंदतरंग | Anandache Dohi Anand Tarang

आनंदाचे डोही आनंदतरंग

विभाग मराठी गाणी

आनंदाचे डोही आनंदतरंग ।

आनंद चि अंग आनंदाचे ॥धृ॥

अधिक वाचा

जीवनात ही घडी | Jeevanat Hee Ghadi Ashich Rahude

जीवनात ही घडी

विभाग मराठी गाणी

जीवनात ही घडी अशीच राहु दे

प्रीतिच्या फुलावरी वसंत नाचु दे ॥धृ॥

अधिक वाचा

तोच चंद्रमा नभात | Toch Chandrama Nabhat

तोच चंद्रमा नभात

विभाग मराठी गाणी

तोच चंद्रमा नभात तीच चैत्रयामिनी

एकांती मज समीप तीच तूहि कामिनी ! ॥धृ॥

अधिक वाचा

घन घन माला | Ghan Ghan Mala

घन घन माला

विभाग मराठी गाणी

घन घन माला नभी दाटल्या कोसळती धारा

केकारव करी मोर काननी उभवून उंच पिसारा ॥धृ॥

अधिक वाचा

भातुकलीच्या खेळामधली | Bhatukalichya Khela Madhali

भातुकलीच्या खेळामधली

विभाग मराठी गाणी

भातुकलीच्या खेळामधली राजा आणिक राणी

अर्ध्यावरती डाव मोडला, अधुरी एक कहाणी ॥धृ॥

अधिक वाचा

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store