यशवंत देव

यशवंत देव | Yashwant Dev

यशवंत देव - [Yashwant Dev] यशवंत देव यांची गाणी [Songs of Yashwant Dev].

भातुकलीच्या खेळामधली | Bhatukalichya Khela Madhali

भातुकलीच्या खेळामधली

मंगेश पाडगावकर, यशवंत देव, अरुण दाते, भावगीत, वृंदावनी सारंग

भातुकलीच्या खेळामधली राजा आणिक राणी
अर्ध्यावरती डाव मोडला, अधुरी एक कहाणी ॥धृ॥

अधिक वाचा

जीवनात ही घडी | Jeevanat Hee Ghadi Ashich Rahude

जीवनात ही घडी

मराठी गाणी

जीवनात ही घडी अशीच राहु दे
प्रीतिच्या फुलावरी वसंत नाचु दे ॥धृ॥

अधिक वाचा