वसंत पवार

वसंत पवार | Vasant Pawar

वसंत पवार - [Vasant Pawar] वसंत पवार यांची गाणी

घन घन माला | Ghan Ghan Mala

घन घन माला

मराठी गाणी

घन घन माला नभी दाटल्या कोसळती धारा

केकारव करी मोर काननी उभवून उंच पिसारा ॥धृ॥

अधिक वाचा