श्रीनिवास खळे

श्रीनिवास खळे | Shrinivas Khale

श्रीनिवास खळे - (Shrinivas Khale)

आनंदाचे डोही आनंदतरंग | Anandache Dohi Anand Tarang

आनंदाचे डोही आनंदतरंग

श्रीनिवास खळे

आनंदाचे डोही आनंदतरंग ।
आनंद चि अंग आनंदाचे ॥धृ॥

अधिक वाचा