य - आद्याक्षरानुसार मराठी गाणी

य - आद्याक्षरानुसार मराठी गाणी | Marathi Songs Lyrics by Initial - y

य - आद्याक्षरानुसार मराठी गाणी - [Marathi Songs Lyrics by Initial - y].

ये रे घना ये रे घना | Ye Re Ghana Ye Re Ghana

ये रे घना ये रे घना

य - आद्याक्षरानुसार मराठी गाणी

ये रे घना, ये रे घना ।
न्हाऊ घाल माझ्या मना ॥धृ॥

अधिक वाचा