स - आद्याक्षरानुसार मराठी गाणी

स - आद्याक्षरानुसार मराठी गाणी | Marathi Songs Lyrics by Initial - s

स - आद्याक्षरानुसार मराठी गाणी - [Marathi Songs Lyrics by Initial - s].

सांग सांग भोलानाथ | Sang Sang Bholanath

सांग सांग भोलानाथ

स - आद्याक्षरानुसार मराठी गाणी

सांग सांग भोलानाथ । पाऊस पडेल काय ?
शाळेभोवती तळे साचून सुट्टी मिळेल काय ॥धृ॥

अधिक वाचा