आनंदाचे डोही आनंदतरंग

प्रकाशन: संपादक मंडळ | २३ ऑक्टोबर २००८

गाण्याचे शीर्षक: आनंदाचे डोही आनंदतरंग
गीतकार: संत तुकाराम
संगीतकार: श्रीनिवास खळे
गायक: लता मंगेशकर
गीत प्रकार: अभंग
चित्रपट: -
राग प्रकार: -

आनंदाचे डोही आनंदतरंग ।
आनंद चि अंग आनंदाचे ॥धृ॥

काय सांगो जालें कांहीचियाबाही ।
पुढें चाली नाहीं आवडीनें ॥१॥

गर्भाचे आवडी मातेचा डोहळा ।
तेथींचा जिव्हाळा तेथें बिंबे ॥२॥

तुका म्हणे तैसा ओतलासे ठसा ।
अनुभव सरिसा मुखा आला ॥३॥