MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

आनंदाचे डोही आनंदतरंग

प्रकाशन: संपादक मंडळ | २३ ऑक्टोबर २००८

गीतकार : संत तुकाराम
संगीतकार : श्रीनिवास खळे
गायक : लता मंगेशकर
गीत प्रकार : अभंग

आनंदाचे डोही आनंदतरंग ।
आनंद चि अंग आनंदाचे ॥धृ॥

काय सांगो जालें कांहीचियाबाही ।
पुढें चाली नाहीं आवडीनें ॥१॥

गर्भाचे आवडी मातेचा डोहळा ।
तेथींचा जिव्हाळा तेथें बिंबे ॥२॥

तुका म्हणे तैसा ओतलासे ठसा ।
अनुभव सरिसा मुखा आला ॥३॥

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store