हर्षद खंदारे - बाप्पा ६

प्रकाशन: संपादक मंडळ | २२ ऑगस्ट २०१७

हर्षद खंदारे यांचा पर्यावरणपूरक बाप्पा - ६ | Harshad Khandare - Eco-friendly Ganesha - 6

पुणे येथील हर्षद खंदारे यांनी ‘शाडूच्या मातीत’ घडविलेल्या पर्यावरणपूरक श्रीगणेशाच्या मूर्तीची छायाचित्रे.