११ मार्च दिनविशेष

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | ११ मार्च २०१३

११ मार्च दिनविशेष(March 11 in History) ठळक घटना, घडामोडी, जन्म(वाढदिवस), मृत्यू(पुण्यतिथी, स्मृतीदिन) आणि जागतिक दिवस.

ओशो रजनीश -

जागतिक दिवस


  • -

ठळक घटना/घडामोडी


  • १८८६ पहिली भारतीय महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी यांना डॉक्टर ही पदवी मिळाली
  • भारतातील पहिली महिला डॉक्टर होण्याचा मान मिळवणाऱ्या डॉ. आनंदीबाई जोशी यांना फ़िलाडेफ़िल्या विद्यापीठाची एस.डी. ही पदवी बहाल करण्यात आली

जन्म/वाढदिवस


  • -

मृत्यू/पुण्यतिथी/स्मृतीदिन


  • १६८९ औरंगजेबाच्या कैदेमध्ये असलेल्या संभाजीराजांची अतिशय हालहाल करुन हत्या करण्यात आली
  • पेनिसिलीनचे शोधक सर फ्लेमिंग पुण्यतिथी