२ जून दिनविशेष

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २ जून २०१३

२ जून दिनविशेष(June 2 in History) ठळक घटना, घडामोडी, जन्म(वाढदिवस), मृत्यू(पुण्यतिथी, स्मृतीदिन) आणि जागतिक दिवस.

ओशो रजनीश -

जागतिक दिवस


  • -

ठळक घटना/घडामोडी


  • १८६२ – अलेक्झांडर ग्राहम बेल यांनी टेलीफ़ोनचा शोध लावला.
  • १९४७ – भारताची फ़ाळणी करण्याची लॉर्ड मांऊटबॅटन यांची घोषणा.
  • १९४८ – शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना.

जन्म/वाढदिवस


  • -

मृत्यू/पुण्यतिथी/स्मृतीदिन


  • १९९६ – भारताची माजी राष्ट्रपती नीलम संजीव रेड्डी यांचे निधन.
  • १९९२ – लोकसंस्कृतीचे अभ्यासक डॉ.गुंथर यांचा मृय्यू झाला.