एप्रिल महिना दिनविशेष

एप्रिल महिन्यातील(April Month in History) ठळक घटना, घडामोडी, जन्म(वाढदिवस), मृत्यू(पुण्यतिथी, स्मृतीदिन) आणि दिनविशेष.

२१ एप्रिल दिनविशेष | April 21 in History

२१ एप्रिल दिनविशेष

एप्रिल महिना दिनविशेष

TEXT

अधिक वाचा

२२ एप्रिल दिनविशेष | April 22 in History

२२ एप्रिल दिनविशेष

एप्रिल महिना दिनविशेष

TEXT

अधिक वाचा

२३ एप्रिल दिनविशेष | April 23 in History

२३ एप्रिल दिनविशेष

एप्रिल महिना दिनविशेष

TEXT

अधिक वाचा

२४ एप्रिल दिनविशेष | April 24 in History

२४ एप्रिल दिनविशेष

एप्रिल महिना दिनविशेष

TEXT

अधिक वाचा

२५ एप्रिल दिनविशेष | April 25 in History

२५ एप्रिल दिनविशेष

एप्रिल महिना दिनविशेष

  • १७४० : थोरले बाजीराव पेशवे, मराठा साम्राज्याचे पेशव
  • १८७४ : गुग्लियेमो मार्कोनी, इटलीचा संशोधक, भौतिकशास्त्रज्ञ, रेडिओ संशोधक.

अधिक वाचा