एप्रिल महिन्यातील दिनविशेष

एप्रिल महिन्यातील दिनविशेष | April Month in History

एप्रिल महिन्यातील दिनविशेष - [April Month in History] एप्रिल महिन्यातील ठळक घटना/घडामोडी, जन्म/वाढदिवस, मृत्यू/पुण्यतिथी/स्मृतीदिन आणि जागतिक दिवस यांची माहिती.

२१ एप्रिल दिनविशेष | April 21 in History

२१ एप्रिल दिनविशेष

एप्रिल

TEXT

अधिक वाचा

२२ एप्रिल दिनविशेष | April 22 in History

२२ एप्रिल दिनविशेष

एप्रिल

TEXT

अधिक वाचा

२३ एप्रिल दिनविशेष | April 23 in History

२३ एप्रिल दिनविशेष

एप्रिल

TEXT

अधिक वाचा

२४ एप्रिल दिनविशेष | April 24 in History

२४ एप्रिल दिनविशेष

एप्रिल

TEXT

अधिक वाचा

२५ एप्रिल दिनविशेष | April 25 in History

२५ एप्रिल दिनविशेष

एप्रिल

  • १७४० : थोरले बाजीराव पेशवे, मराठा साम्राज्याचे पेशव
  • १८७४ : गुग्लियेमो मार्कोनी, इटलीचा संशोधक, भौतिकशास्त्रज्ञ, रेडिओ संशोधक.

अधिक वाचा