देवघरातले धार्मिक नियम

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २४ ऑगस्ट २०११

देवघरातले धार्मिक नियम | Devgharatale Dharmik Niyam

 • देवासमोर लावलेल्या समईची ज्योत केव्हाही दक्षिणेकडे असू नये.
 • स्त्रियांनी केव्हाही तुळस तोडू नये.
 • देव-देवतांना वंदन करताना डोक्यावरील टोपी काढावी.
 • शिवपिंडाला अर्धिच प्रदक्षिणा दोन्हीकडून घालावी. म्हणजे एक प्रदिक्षणा पूर्ण होते.
 • एकाच घरात दोन शिवलिंगे, दोन शाळिग्राम, दोन सुर्यकांत, दोन चक्रांक, तीन देवी, गणपती व दोन शंख पूजेस पुजू नयेत.
 • गायत्री मंत्र आसनावर बसून जपावा. रस्त्यातून जाता येता किंवा गाडी जपू नये.
 • शाळीग्राम पूजावयाचे ते सम पूजावेत. मात्र समांमध्ये दोन पुजू नयेत. विषमात एक पुजावयास हरकत नाही.
 • देवापुढे श्रीफळ (नारळ) वाढवितांना शेंडीचा भाग नेहमी देवाकडे करावा.
 • निरंजनात तुप व तेल कधीही एकत्र घालू नये.
 • देवदेवतांच्या मूर्तीची वा फोटोची तोंडे कधीही दक्षिणेकडे किंवा एकमेकांसमोर करू नयेत.
 • संकल्प सोडल्याशिवाय कोणतेही धार्मिक कृत्य करू नये.
 • देवाला अर्पण केलेले एकच वस्त्र उदकाने प्रोक्षण करून तेच प्रतिदिवशी अर्पण केले असता दोष नाही.
 • विष्णूच्या मस्तकावर वाहिलेले फुल मनुष्याने आपल्या मस्तकावर कधीही ठेवू नये.
 • शिव मंदिरात झांज, सुर्य मंदिरात शंख व देवी मंदिरात बासरी वाजू नये.
 • द्वादशीस कधीही तुळस तोडू नये. तसेच रविवारी दुर्वा तोडू नयेत.
 • आपली जपमाळ व आसन कधीही दुसऱ्यास वापरण्यास देवू नये.
 • देवाला नेहमी करंगळी शेजारील बोटाने गंध लावावे.
 • देवाला धूप दाखविताना धुपाचा धुर हाताने न पसरविता पंख्याने पसरावा.
 • समईत नेहमी १, ३, ५, ७ अशा विषम वाती असाव्यात, सम असू नयेत.
 • अंगावर फाटलेला कपडा कधीही शिवू नये.
 • उंबऱ्यावर बसून शिंकू नये.
 • निजलेल्या माणसास कधीही ओलांडून जावू नये.
 • मांजराना प्रेत ओलांडून देवू नये.
 • दक्षिणेकडे पाय करून झोपू नये.
 • रात्रीच्या वेळी मीठ किंवा उडीद आणू नयेत किंवा दुसऱ्यास देवू नयेत.
 • सायंकाळी केर काढू नये व घरची दारे बंद ठेवू नयेत. कारण त्यावेळी लक्ष्मी घरात येते अशी समजूत आहे.
 • रस्त्यात प्रेत दिसल्यास नेहमी नमस्कार करावा.
 • कुणाच्या घरातून परत निघताना जातो असे न म्हणता येतो असे म्हणून निरोप घ्यावा.
 • एका हाताने देवाला नमस्कार करू नये.