इसापनीती कथा

इसाप - ग्रीक नीतिकथाकार - इसाप व त्याची जगप्रसिध्द इसापनीती (इसापनीती कथा, Isapniti Katha, Stories) ज्या वेळी शब्दांना अर्थ नव्हता, वेदनेला भाषा नव्हती, मानवता आणि करुना बंदीवान होती. अशा काळात बोलण्याची हिंमत करणारी साहसी जिभ म्हणजे इसाप.. इसाप कोण होता आणि इसापनीती म्हणजे काय?

शेळी, करडू आणि लांडगा | Sheli Kardu aani Laandga

शेळी, करडू आणि लांडगा

इसापनीती कथा

story text

अधिक वाचा

शेतकरी आणि बकरे | Shetkari aani Bakare

शेतकरी आणि बकरे

इसापनीती कथा

story text

अधिक वाचा

गाढव आणि लांडगा

इसापनीती कथा

story text

अधिक वाचा

खाटीक आणि कुत्रा | Khatik aani Kutra

खाटीक आणि कुत्रा

इसापनीती कथा

story text

अधिक वाचा

उंटाचे प्रथमदर्शन | Untache Prathamdarshan

उंटाचे प्रथमदर्शन

इसापनीती कथा

story text

अधिक वाचा