चित्ता आणि कोल्हा

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | १ जानेवारी २०१८
चित्ता आणि कोल्हा | Cheetah Aani Kolha
चित्ता आणि कोल्हा

चित्ता आणि कोल्हा - इसापनीती कथा - [Cheetah Aani Kolha - Isapniti Katha/Isapniti Story]

एके समयी चित्त्यास असे वाटले की, ‘आपल्या कातडीवरील विचित्र आणि सुंदर ठिपके पाहिले असता, आपले सौंदर्य सिंहापेक्षाही अधिक आहे; मग इतर जनावरांची काय कथा?’ मग तो चित्ता सगळ्या पशूंचा तिरस्कार करू लागला; तेव्हा एक कोल्हा त्याला म्हणाला, ‘बाबा, ही तुझी मोठी चूक आहे की, अंगातील सद्गुणांच्या भूषणावाचून बाहेरच्या भपक्यास शहाणे लोक भूषण म्हणत नाहीत.’

तात्पर्य: जो सुंदर आहे, त्याने जर आपल्या सौंदर्याचा गर्व केला नाही, तर ते सौंदर्य त्यास अधिक शोभा देईल.