भाऊ आणि बहीण

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | १ जानेवारी २०१८
भाऊ आणि बहीण - इसापनीती कथा | Bhau Aani Bahin - Isapniti Katha | Isapniti Story
भाऊ आणि बहीण

भाऊ आणि बहीण - इसापनीती कथा - [Bhau Aani Bahin - Isapniti Katha/Isapniti Story]

एका गृहस्थास एक मुलगा आणि एक मुलगी अशी दोन मुले होती. मुलगा रूपाने फार सुंदर होता, मुलगी साधारण होती. ती दोन्ही मुले एके दिवशी आरशात पाहात असता, मुलगा आपल्या बहिणीला म्हणाला, ‘ताई, मी किती सुंदर आहे. माझ्या सौंदर्यापुढे तुझे सौंदर्य काहीच नाही.’ हे शब्द ऐकून त्या मुलीस फार वाईट वाटले. ती आपल्या बापाजवळ गेली आणि आपल्या भावाने आपणास हिणवल्याबद्दलचे गाऱ्हाणे तिने त्याला सांगितले. ते ऐकताच, बापाने दोन्ही मुलांस जवळ बोलावून म्हटले, ‘मुलांनो, तुम्ही दोघेही रोज आरशात पाहात जा. मुला, तुझ्या सौंदर्यास वाईट वर्तणुकीचा आणि असभ्यपणाचा कलंक लागू नये म्हणून तू आरशात पाहात जा आणि मुली, तुझ्या रूपात जी थोडीशी उणीव आहे, ती सदाचरणाने आणि गोड भाषणाने भरून काढावी, या हेतूने तू आरशात पाहात जा.’

तात्पर्य: शारिरीक व्यंगावर सद्गुणांचे पांघरूण घालता येते, पण सद्गुण अंगी नसतील तर नुसत्या शरीरसौंदर्याने माणसाचे महत्त्व वाढणार नाही.