इसापनीती कथा

इसापनीती कथा | Isapniti Katha | Stories

इसाप - ग्रीक नीतिकथाकार - इसाप व त्याची जगप्रसिध्द इसापनीती [इसापनीती कथा, Isapniti Katha, Stories] ज्या वेळी शब्दांना अर्थ नव्हता, वेदनेला भाषा नव्हती, मानवता आणि करुना बंदीवान होती. अशा काळात बोलण्याची हिंमत करणारी साहसी जिभ म्हणजे इसाप.. इसाप कोण होता आणि इसापनीती म्हणजे काय?

गरुड आणि घुबड - इसापनीती कथा | Garud Aani Ghubad - Isapniti Katha

गरुड आणि घुबड

इसापनीती कथा

एक गरुड आणि एक घुबड, फार दिवस एकमेकांशी भांडत असत. शेवटी त्यांनी परस्परांशी मित्रत्वाने वागण्याची शपथ घेतली

अधिक वाचा

दोघे मुलगे आणि दुकानदार | Doghe Mulge aani Dukandaar

दोघे मुलगे आणि दुकानदार

इसापनीती कथा

‘देवाची शपथ घेऊन सांगतो की, तुमचा लाडू मजपाशी नाही.’

अधिक वाचा

गाढव आणि लांडगा | Gaadhav aani Laandga

गाढव आणि लांडगा

इसापनीती कथा

‘वैदयबुवा! कृपा करून माझ्या पायातला हा काटा आपण काढून दया.’

अधिक वाचा

घोडा आणि रानडुक्कर | Ghoda aani Raandukkar

घोडा आणि रानडुक्कर

इसापनीती कथा

तुझा मला पुष्कळ उपयोग होईल असे वाटते व म्हणूनच मी तुला माझ्या तबेल्यात नेऊन बांधणार

अधिक वाचा

करडू, बोकड आणि लांडगा | Kardu Bokad aani Landga

करडू, बोकड आणि लांडगा

इसापनीती कथा

माझ्या जिवास काही अपाय होऊ नये म्हणूनच आईने मला या बोकडाबरोबर पाठविले आहे.

अधिक वाचा