माझा बालमित्र | Majha Balmitra

इसापनीती कथा | Isapniti Katha

इसाप कोण होता आणि इसापनीती म्हणजे काय?

इसाप व त्याच्या जगप्रसिध्द इसापनीतीची एक ओळख

ज्या वेळी शब्दांना अर्थ नव्हता, वेदनेला भाषा नव्हती, मानवता आणि करुना बंदीवान होती. अशा काळात बोलण्याची हिंमत करणारी साहसी जिभ म्हणजे इसाप Who is Isap

इसापनीती कथा भाग ९

 • इंद्र आणि लाकूडतोडया
  किडा आणि त्याचे पोर
  आजारी सिंह आणि कोल्हा
  उंदीर आणि बोका
  सिंह, अस्वल आणि कोल्हा
  चंद्र आणि त्याची आई
  टोळ आणि गाढव
  मोर आणि कावळा
  सिंह आणि त्याचे तिघे प्रधान
  बोकड आणि फुलझाडे
  जेवावयाला गेलेला बोका
  कोंबडी आणि कोल्हा
  शेतकरी आणि चिमण्या
  कुत्रा आणि त्याचा धनी
  कोल्हा आणि बोका
  बकरे, मेंढे आणि लांडगे
  गाढव आणि त्याचा धनी
  बुडत असलेला मुलगा
  उंट आणि माकड
  उंट आणि त्याचा धनी
  वाटसरू आणि सुरूचे झाड
  सिंह, गाढव आणि कोल्हा
  कोळी आणि माकड
  पारधी आणि लाकूडतोडया
  कुंपण आणि फळझाडे

 

 • मोठे मासे व लहान मासे
  म्हातारी आणि तिची मेंढी
  तिघे व्यापारी
  आंधळा आणि लांडग्याचे पोर
  कोल्हा आणि सिंह
  सूर्याचे लग्न
  लावी पक्षीण आणि तिची पिले
  भिकारी आणि त्याचा कुत्रा
  बढाईखोर मेणबत्ती
  माळी आणि त्याचा धनी
  ठिगूर आणि रांवस
  मुलगा आणि नाकतोडया
  गरुडपक्षीण, मांजर आणि डुकरी
  बोकड आणि बैल
  शेतकरी आणि कोल्हा
  जाळयात सापडलेला रेशमाचा किडा
  मुलगा आणि पोपट
  तरुण पुरुष आणि कोकीळ
  ससा आणि शिंगे
  इसाप आणि कोंबडी
  सरडा
  माशा, मधमाशा आणि गांधीलमाशी
  लढाऊ कोंबडे आणि बदक
  वाघ आणि कुत्रा
  कोल्हा आणि कोंबडा
MarathiMati.com - Android App on Google Play Store


मराठी कविता

नुसताच प्रवास गांडुगिरीचा

लाटाच लाटा
आणि समुद्र टिंगल करतोय
येडझव्या प्रवाशांची
तू ही रे! तू ही रे! गाण्यावर
मुले हिंदकळताहेत
लॉंचच्या तोंडाशी
वर खाली उभे आडवी
एक लाट येते
मी ओक ओक ओकतोय
रात्रीच्य भर समुद्रात
आदल्या रात्रीचं अजीर्ण संमेलन.

Nashik Diary - Nashik City Explorer