माझा बालमित्र | Majha Balmitra

इसापनीती कथा | Isapniti Katha

इसाप कोण होता आणि इसापनीती म्हणजे काय?

इसाप व त्याच्या जगप्रसिध्द इसापनीतीची एक ओळख

ज्या वेळी शब्दांना अर्थ नव्हता, वेदनेला भाषा नव्हती, मानवता आणि करुना बंदीवान होती. अशा काळात बोलण्याची हिंमत करणारी साहसी जिभ म्हणजे इसाप Who is Isap

इसापनीती कथा भाग ८

 • चोर आणि कोंबडा
  कबूतरे, घार आणि ससाणा
  लांडगा आणि सिंह
  प्रवासी आणि फळे
  सिंह आणि हरिण
  धनगराचा वेष घेणारा लांडगा
  वनदेव आणि वाटसरू
  दोन उंदीर
  बढाईखोर मनुष्य
  शेतकरी आणि शहामृग
  शेतकरी आणि त्याचा हरवलेला बैल
  शेतकरी आणि कोल्हा
  कोंबडी आणि साळुंकी
  ससे आणि बेडुक
  कबूतर आणि मुंगळा
  पाणबुडया आणि घार
  पशु, पक्षी आणि वाघूळ
  खेचर
  लांडगे आणि बोकडे
  मेंढराचे सोंग घेणारा लांडगा
  धनगराचा पोर
  कैदी झालेला लांडगा
  विहिरीत पडलेला कोल्हा
  म्हातारा आणि त्याचे मुलगे
  बेडूक आणि उंदीर

 

 • वानर आणि अग्नि
  काळा मनुष्य
  एकडोळे हरीण
  धान्य दळणारा मनुष्य आणि उंदीर
  रिकामा घोडा आणि लादलेला गाढव
  म्हसोबा आणि मूर्तिकार
  साळू आणि लांडागा
  ससा आणि कासव
  मनुष्य आणि मुंगूस
  मेंढरे मारून खाणारा कृतघ्न कुत्रा
  दोन वाटसरू
  साळुंकी आणि इतर पक्षी
  धनगराचा पोर आणि विंचू
  मुंगी आणि माशी
  गाढव, कोल्हा आणि सिंह
  कुत्रा आणि कोंबडी
  म्हातारा कुत्रा
  सर्प आणि मनुष्य
  लांडगा आणि गाढव
  करडू आणि लांडगा
  सिंह आणि रानडुककर
  पोट आणि अवयव
  राजा आणि त्याचा नोकर
  बोकड आणि कुत्रा
  मनुष्य आणि दोन झोळ्या
MarathiMati.com - Android App on Google Play Store


मराठी कविता

नुसताच प्रवास गांडुगिरीचा

लाटाच लाटा
आणि समुद्र टिंगल करतोय
येडझव्या प्रवाशांची
तू ही रे! तू ही रे! गाण्यावर
मुले हिंदकळताहेत
लॉंचच्या तोंडाशी
वर खाली उभे आडवी
एक लाट येते
मी ओक ओक ओकतोय
रात्रीच्य भर समुद्रात
आदल्या रात्रीचं अजीर्ण संमेलन.

Nashik Diary - Nashik City Explorer