माझा बालमित्र | Majha Balmitra
MarathiMati.com - Official WhatsApp Number

इसापनीती कथा | Isapniti Katha

इसाप कोण होता आणि इसापनीती म्हणजे काय?

इसाप व त्याच्या जगप्रसिध्द इसापनीतीची एक ओळख

ज्या वेळी शब्दांना अर्थ नव्हता, वेदनेला भाषा नव्हती, मानवता आणि करुना बंदीवान होती. अशा काळात बोलण्याची हिंमत करणारी साहसी जिभ म्हणजे इसाप Who is Isap

इसापनीती कथा भाग ६

 • पुष्कळ मित्र असलेला ससा
  गाढव आणि लांडगा
  अनभ्यासी मुलगा
  पावसाचा थेंब
  मांजर आणि वाघुळ
  कोकीळ, पोपट आणि घार
  घोडा आणि गाढव
  वैदू आणि अस्वल
  लांडगा आणि करडू
  शेतकरी आणि त्याचा नोकर
  स्वार आणि त्याचा घोडा
  स्वप्न पडलेले प्रवासी
  सिंह आणि दुसरे पशू
  गाढव आणि माळी
  दोन बायकांचा नवरा
  कुत्रा आणि त्याचे प्रतिबिंब
  मुलगा आणि बोरे
  दोन कुत्र्या
  दोरीवरचा नांच
  बेडूक आणि दोन बैल
  गलबत आणि खलाशी
  गोठयातील सांबर
  पारधी आणि त्याचा शिकारी कुत्रा
  आपला शब्द वाईट म्हणून खेद करणारा मोर
  कोंबडा आणि घोडे

 

 • बकरीने पाळिलेले मेंढरू
  प्रसवणारा पर्वत
  शेतकरी आणि कुत्रा
  शेतकरी आणि साप
  मुरकूट आणि मधमाशी
  आजारी पडलेला घारीचा मुलगा
  पक्षपाती न्यायाधीश
  ब्रह्मदेव आणि उंट
  बेडूक आणि कोल्हा
  कोल्हा आणि काटेझाड
  मनुष्य आणि सिंह
  कुत्रा चावलेला मनुष्य
  देव आणि गाडीवाला
  टकल्या घोडेस्वार
  पारधी आणि साळुंकी
  सोन्याची अंडी घालणारी हंसी
  मोठे झाड आणि लहान झाड
  नदीतला मासा आणि समुद्रातला आसा
  परीट आणि कोळसेवाला
  विष्णुशर्मा पंडित
  रडवे चाक
  कस्तूरिकामृग
  चोर आणि कुत्रा
  कानस आणि किरडू
  मूर्ख सारंगीवाला
MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

मराठी कविता

नुसताच प्रवास गांडुगिरीचा

लाटाच लाटा
आणि समुद्र टिंगल करतोय
येडझव्या प्रवाशांची
तू ही रे! तू ही रे! गाण्यावर
मुले हिंदकळताहेत
लॉंचच्या तोंडाशी
वर खाली उभे आडवी
एक लाट येते
मी ओक ओक ओकतोय
रात्रीच्य भर समुद्रात
आदल्या रात्रीचं अजीर्ण संमेलन.

Nashik Diary - Nashik City Explorer