माझा बालमित्र | Majha Balmitra
MarathiMati.com - Official WhatsApp Number

इसापनीती कथा | Isapniti Katha

इसाप कोण होता आणि इसापनीती म्हणजे काय?

इसाप व त्याच्या जगप्रसिध्द इसापनीतीची एक ओळख

ज्या वेळी शब्दांना अर्थ नव्हता, वेदनेला भाषा नव्हती, मानवता आणि करुना बंदीवान होती. अशा काळात बोलण्याची हिंमत करणारी साहसी जीभ म्हणजे इसाप Who is Isap

इसापनीती कथा भाग ४

 • शेतकरी आणि नदी
  कोल्हा आणि बोकड
  चिमणी आणि कबूतर
  पोपट आणि ससाणा
  मोर आणि बगळा
  बैल आणि लाकूड
  वाकडे झाड
  कोल्हा आणि द्राक्षे
  चाकावरील माशी
  वांव मासा आणि साप
  बोका आणि कोल्हा
  सैंपाकी आणि मासा
  पशु, पक्षी आणि मासे
  सिंह आणि उंदीर
  वकील आणि सरदार
  उंदराचे सिंहिणीशी लग्न
  कारकून आणि कारभारी
  म्हातारा आणि तरुण
  अरण्य आणि लाकूडातोडया
  घुबड आणि टोळ
  म्हातारा आणि मृत्यु
  लठ्ठ कोंबडीं आणि बारेक कोंबडीं
  खेडयातला उंदीर आणि शहरातला उंदीर
  कुत्रा आणि लांडगा
  खंडोबा आणि साप

 

 • घोडा आणि सांबर
  गरुड आणि चंडोल
  शेतकरी आणि उंदीर
  शाहणा गाढव
  शिंपले
  एक गृहस्थ आणि त्याचा मूर्ख नोकर
  लोभी मनुष्य
  कासव आणि बेडूक
  उंदीर आणि वडाची फळे
  कासव आणि गरुड पक्षी
  सिंह आणि बिडूक
  पक्षी आणि पारधी
  अस्वल आणि मधमाशा
  सागवानाचा वृक्ष आणि कांटेझाड
  फासेपारधी आणि पक्षी
  म्हातारा आणि दारूचे पिंप
  दुखणाईत सांबर
  गाडीवाला आणि गाडीचे चाक
  सुभेदार आणि त्याचा घोडा
  मूर्ख लांडगा
  काटे खाणारा गाढव
  आळशी तरुण मनुष्य
  कोल्हा आणि रानडुक्कर
  कोकीळ आणि ससाणा
  म्हातारा आणि त्याचा घोडा
MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

मराठी कविता

नुसताच प्रवास गांडुगिरीचा

लाटाच लाटा
आणि समुद्र टिंगल करतोय
येडझव्या प्रवाशांची
तू ही रे! तू ही रे! गाण्यावर
मुले हिंदकळताहेत
लॉंचच्या तोंडाशी
वर खाली उभे आडवी
एक लाट येते
मी ओक ओक ओकतोय
रात्रीच्य भर समुद्रात
आदल्या रात्रीचं अजीर्ण संमेलन.

Nashik Diary - Nashik City Explorer