माझा बालमित्र | Majha Balmitra

इसापनीती कथा | Isapniti Katha

इसाप कोण होता आणि इसापनीती म्हणजे काय?

इसाप व त्याच्या जगप्रसिध्द इसापनीतीची एक ओळख

ज्या वेळी शब्दांना अर्थ नव्हता, वेदनेला भाषा नव्हती, मानवता आणि करुना बंदीवान होती. अशा काळात बोलण्याची हिंमत करणारी साहसी जिभ म्हणजे इसाप Who is Isap

इसापनीती कथा भाग २

 • मुरलीवाला कोळी
 • मुलगा आणि साप
 • कोळी आणि त्याचे दैव
 • गांधील माशा आणि मधाची कुपी
 • पारधी आणि कवडा
 • सिंह, गाढव आणि कोंबडा
 • म्हातारी आणि वैद्य
 • सिताफळ, रामफळ आणि अंजीर
 • कोंबडा, कुत्रा आणि कोल्हा
 • चिचुंद्री आणि तिची आई
 • गांधीलमाशा, कवडे आणि शेतकरी
 • दोन बेडूक

 • खंडोबा आणि सर्प
  मनुष्य आणि पिसू
  पारधी आणि भारद्वाज
  गाणारा पक्षी आणि वाघूळ
  सटवाई आणि पिसू
  सिंह, लांडगा आणि कोल्हा
  माळी आणि त्याचा कुत्रा
  डुकरी आणि मांजरी
  दारुबाज नवरा
  साळुंकी आणि कवडा
  मुलगा आणि चणे
  धनगर आणि लांडग्याचे पिल्लू
  पाणबुडा पक्षी

 

 • शिकारी कुत्रा आणि गावठी कुत्रा
  साप आणि खेकडा
  वाघूळ, काटेझाड आणि समुद्रपक्षी
  दुर्दैवी जोडपे
  शेजारी बेडूक
  पाकोळी आणि कावळा
  कोल्हा आणि खेकडा
  मूर्ख गवई
  पाणी गढूळ करणारा कोळी
  म्हसोबाची लग्न
  ससे, कोल्हे आणि गरुड
  माकड आणि मासा
  पिंगळा आणि कावळा
  कावळा आणि कुत्रा
  लांडगा आणि कोकरू
  राजहंस आणि डोमकावळा
  गाढव आणि कावळा
  डोमकावळा आणि साप
  कावळा आणि कबुतरे
  गाढव आणि बेडूक
  पायास साखळी बांधलेला कावळा
  बाभळ आणि सागवान
  धनगर आणि त्याच्या मेंढया
  देव आणि लुच्चेगिरी
  मुंगीची उत्पत्ती
MarathiMati.com - Android App on Google Play Store


मराठी कविता

नुसताच प्रवास गांडुगिरीचा

लाटाच लाटा
आणि समुद्र टिंगल करतोय
येडझव्या प्रवाशांची
तू ही रे! तू ही रे! गाण्यावर
मुले हिंदकळताहेत
लॉंचच्या तोंडाशी
वर खाली उभे आडवी
एक लाट येते
मी ओक ओक ओकतोय
रात्रीच्य भर समुद्रात
आदल्या रात्रीचं अजीर्ण संमेलन.

Nashik Diary - Nashik City Explorer