माझा बालमित्र | Majha Balmitra

इसापनीती कथा | Isapniti Katha

इसाप कोण होता आणि इसापनीती म्हणजे काय?

इसाप व त्याच्या जगप्रसिध्द इसापनीतीची एक ओळख

ज्या वेळी शब्दांना अर्थ नव्हता, वेदनेला भाषा नव्हती, मानवता आणि करुना बंदीवान होती. अशा काळात बोलण्याची हिंमत करणारी साहसी जिभ म्हणजे इसाप Who is Isap

इसापनीती कथा भाग १०

 • मधमाशी आणि कोकीळ
  गरुड, डोमकावळा आणि घार
  एक प्रवासी
  मुलगा आणि त्याची आई
  एक गृहस्थ आणि त्याचे मित्र
  साधा घोडा आणि देखणे घोडे
  फ्रेंच मनुष्य आणि इंडियन
  राजपुत्र आणि सिंहाची तसबीर
  बेडूक आणि कोंबडी
  पारवे आणि ससाणे
  दोन ओढे
  दोन प्रवासी आणि नारळ
  राजा आणि त्याचा सेवक
  गरुडाचे सौंदर्य
  सिंह, गाढव आणि ससे
  दोन कोल्हे
  मनुष्य आणि गाढव
  उंदीर आणि मांजर
  पोपट आणि पिंजरा
  कद्रू मनुष्य आणि पोपट
  मेंढीचे कातडे पांघरलेला लांडगा
  म्हातारा आणि पोपट
  दोन प्रवासी आणि गाढव
  नाचणारे माकड
  गोसावी आणि अस्वल

 

 • आंधळी मेंढी
  कुत्रा आणि मांजर
  मोर
  खरे मित्र
  मुलगी आणि दुधाचे भांडे
  एक वाईट राजा चांगला कसा झाला
  धान्य लादलेला खेचर आणि सोने लादलेला खेचर
  कोल्हा आणि लांडगा
  डौली घुबड
  लुच्चा मनुष्य आणि कद्रू मनुष्य
  अस्वल आणि कोंबडी
  दोन विळे
  कोंबडा आणि पेंढा भरलेला कोल्हा
  दोन चोर आणि अस्वल
  मृत्यु आणि कामदेव
  सूर्यावरील विचित्र प्राणी
  गरुड आणि ससा
  मासे आणि कोळी
  मधमाशी आणि कोळी
  देवीची मूर्ति आणि गोगलगाय
  बेडूक आणि मधमाशी
  आंब्याचे झाड आणि भोंपळीचा वेल
  मुलगा आणि खाजकुयली
  घडयाळ आणि छायायंत्र
  रोगाची साथ आणि जनावरांची सभा
MarathiMati.com - Android App on Google Play Store


मराठी कविता

नुसताच प्रवास गांडुगिरीचा

लाटाच लाटा
आणि समुद्र टिंगल करतोय
येडझव्या प्रवाशांची
तू ही रे! तू ही रे! गाण्यावर
मुले हिंदकळताहेत
लॉंचच्या तोंडाशी
वर खाली उभे आडवी
एक लाट येते
मी ओक ओक ओकतोय
रात्रीच्य भर समुद्रात
आदल्या रात्रीचं अजीर्ण संमेलन.

Nashik Diary - Nashik City Explorer