माझा बालमित्र | Majha Balmitra
MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

झाड आणि कुऱ्हाडीचा दांडा

Isapniti Katha

एक लाकूडतोडया रानातले एक मोठे झाड कुऱ्हाडीने तोडत होता. त्यामुळे त्या झाडास फार वेदना होऊ लागल्या. तेव्हा ते झाड आपल्याशीच म्हाणाले, ‘काय माझी वाईट स्थिती झाली ही! ज्या कुऱ्हाडीने हा मनुष्य मला तोडत आहे तिचा किंवा या मनुष्याचा यात काही मोठासा दोष आहे असे नाही, परंतु माझ्याच शरिरापासून काढलेल्या या कुऱ्हाडीच्या दांडयाने मला तोडण्यास या कुऱ्हाडीस मदत करावी, हे पाहून मला फार वाईट वाटते.’

तात्पर्य:- मनुष्यावर संकट येणे हे तर वाईटच, परंतु ते संकट त्याच मनुष्याच्या आप्तांनी त्याजवर आणावे, यासारखी दुःखदायक गोष्ट दुसरी नाही.

इसापनीती कथा भाग १

 

 • मोलकरीण आणि कोंबडी
 • पारधी आणि पारवा
 • लहान मासा आणि मोठा मासा
 • कोल्हा आणि वानर
 • कुत्रा आणि लांडगा
 • तारवावरील दोन प्रवासी
 • दोन कोंबडे
 • भविष्यवादी
 • चतुर स्त्रा
 • प्रवासी आणि ज्योतिषी
 • कवडा आणि कोंबडे
 • कोल्ही आणि सिंहीण
 • धनगर व्यापारी झाला होता
 • देव आणि नास्तिक मनुष्य
 • वैद्य आणि रोगी
 • निराश झालेले कोळी
 • मनुष्य आणि त्याचा लाकडी देव
 • गरुड पक्षी आणि मनुष्य
 • शेतकरी आणि त्याचे मुलगे
 • खंडोबा आणि मधमाशी
 • लोहर आणि त्याचा कुत्रा
 • लांडगा आणि सिंह
 • सिंह आणि बैल
 • गप्पीदास
 • खंडोबा आणि प्रवासी
MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

मराठी कविता

नुसताच प्रवास गांडुगिरीचा

लाटाच लाटा
आणि समुद्र टिंगल करतोय
येडझव्या प्रवाशांची
तू ही रे! तू ही रे! गाण्यावर
मुले हिंदकळताहेत
लॉंचच्या तोंडाशी
वर खाली उभे आडवी
एक लाट येते
मी ओक ओक ओकतोय
रात्रीच्य भर समुद्रात
आदल्या रात्रीचं अजीर्ण संमेलन.

Nashik Diary - Nashik City Explorer