माझा बालमित्र | Majha Balmitra
MarathiMati.com - Official WhatsApp Number

मुरलीवाला कोळी

एक कोळी, मासे धरण्याच्या कामापेक्षा मुरली वाजविण्याच्या कामात फार कुशल होता. एके दिवशी तो नदीकाठी जाऊन मुरली वाजवित बसला असता मुरलीच्या आवाजाने एकही मासा जवळ न आल्यामुळे त्याने आपली मुरली ठेवून दिली व जाळे घेऊन ते पाण्यात घातले. थोडयाच वेळात पुष्कळ मासे त्या जाळयात सापडले. ते पाहताच तो कोळी म्हणतो, ‘हे मासे किती अरसिक ! इतका वेळ मी मुरली वाजवित होतो, तिच्या सुरावर हे नाचले नाहीत आणि आता वाजविणे बंद होताच हे नाचू लागले !’

इसापनीती कथा भाग १

 

 • मोलकरीण आणि कोंबडी
 • पारधी आणि पारवा
 • लहान मासा आणि मोठा मासा
 • कोल्हा आणि वानर
 • कुत्रा आणि लांडगा
 • तारवावरील दोन प्रवासी
 • दोन कोंबडे
 • भविष्यवादी
 • चतुर स्त्रा
 • प्रवासी आणि ज्योतिषी
 • कवडा आणि कोंबडे
 • कोल्ही आणि सिंहीण
 • धनगर व्यापारी झाला होता
 • देव आणि नास्तिक मनुष्य
 • वैद्य आणि रोगी
 • निराश झालेले कोळी
 • मनुष्य आणि त्याचा लाकडी देव
 • गरुड पक्षी आणि मनुष्य
 • शेतकरी आणि त्याचे मुलगे
 • खंडोबा आणि मधमाशी
 • लोहर आणि त्याचा कुत्रा
 • लांडगा आणि सिंह
 • सिंह आणि बैल
 • गप्पीदास
 • खंडोबा आणि प्रवासी
MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

मराठी कविता

नुसताच प्रवास गांडुगिरीचा

लाटाच लाटा
आणि समुद्र टिंगल करतोय
येडझव्या प्रवाशांची
तू ही रे! तू ही रे! गाण्यावर
मुले हिंदकळताहेत
लॉंचच्या तोंडाशी
वर खाली उभे आडवी
एक लाट येते
मी ओक ओक ओकतोय
रात्रीच्य भर समुद्रात
आदल्या रात्रीचं अजीर्ण संमेलन.

Nashik Diary - Nashik City Explorer