NashikDiary.com
MarathiMati.com - Official WhatsApp Number

२५ मार्च दिनविशेष

March 25

वसंत पुरुषोत्तम काळे
वसंत पुरुषोत्तम काळे
जागतिक दिवस
  • -
ठळक घटना
  • १८९८ : शिवराम परांजपे यांनी साप्ताहिक ‘काळ’ चा पहिला अंक काढला.
  • अत्याधुनिक सागर संशोधक ‘सागरकन्या’ या जहाजाचे जलावतरण झाले.
जन्ममृत्यू
  • १९९३ : सुप्रसिध्द लेखक मधुकर केचे.

Book Home in Konkan