प्रियांका न्यायाधीश

प्रियांका न्यायाधीश | Priyanka Nyayadhish

नाव: प्रियांका न्यायाधीश
जन्म दिनांक: -
अल्प परिचय: -
संपर्क: -

माझे हृदयस्पंदन

मराठी कविता

हळहळतेमन
क्षण क्षण व्याकूळ

अधिक वाचा

अशी सांज येते

मराठी कविता

अशी सांज येते जराशी जराशी
तुझीच सय आणते हवीशी हवीशी

अधिक वाचा

काही थेंब पावसाचे

मराठी कविता

काही थेंब पावसाचे
ओठी देऊ केले मजला

अधिक वाचा