हमार्टिक समा

हमार्टिक समा | Hamartic Sama

हमार्टिक समा - [Hamartic Sama].

पुन्हा एकवार - मराठी कविता | Punha Ekwar - Marathi Kavita

पुन्हा एकवार

मराठी कविता

पुन्हा एकदा वळण नवे
कळेना कोणती चालावी वाट
पुन्हा एकवार

अधिक वाचा