दिनेश हंचाटे

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | १२ डिसेंबर २०१४

दिनेश हंचाटे | Dinesh Hanchate

दिनेश हंचाटे - [Dinesh Hanchate]

उद्याचा मी म्हणून | Udyacha Me Mhanun

उद्याचा मी म्हणून

मराठी कविता

उद्याचा उगवणारा दिवस माझा आहे म्हणून
जगत असतो, पण उद्याचा दिवस
आज म्हणून येतो, तो कालचा झालेला असतो.

अधिक वाचा