तुझा अबोला

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | १६ मार्च २०१८

तुझा अबोला - मराठी कविता | Tujha Abola - Marathi Kavita

नजर माझी होती तुझ्यावर
तुझी प्रीत जडली मजवर

मैत्रीण ती तुझी
गोष्ट तुझी येऊन सांगायची

प्रयत्न खूप केला बोलण्याचा
बघत नाही नजर उठवूनी

मनातील भावना
मनात ठेऊनी

सुटेल कधी शब्दांचे वादळ?
कळेल केव्हा मनाची तळमळ?

कधी तुझा अबोला सुटेल
कधी तुझे मन कळेल?​

  • TAG