स्वप्नांचे गाणे

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २५ सप्टेंबर २००८

स्वप्नांचे गाणे - मराठी कविता | Swapnanche Gaane - Marathi Kavita

माझ्याच स्वप्नांचा
बांधिला हिंदोळा
स्वप्नात रमण्याचा
लागला छंद खुळा
स्वप्नांच्या गावी जावे
मनी वाटते जैसे
तैसेच स्वप्न पहावे
जागेपणीची दुःखे
स्वप्नी न येती कधी
आनंदी आनंद स्वप्नी
नसते कसलीच व्याधी
वाटेत स्वप्न रंगवावे
स्वप्नातच स्वप्न जगावे
स्वप्नांच्या हिंदोळ्यावर
स्वप्नांचे गाणे गावे