प्रेम कविता

प्रेम कविता | Marathi Kavita by Subject Prem - Love

प्रेम कविता - Marathi Kavita by Subject Prem - Love.

प्रेमाचं रोपटं - मराठी कविता | Premacha Ropata - Marathi Kavita

प्रेमाचं रोपटं

प्रेम कविता

ती रोज मला भेटायची
पाहताच मला थांबायची
गोड गोड हसून
मान घाली घालून जायची

अधिक वाचा

प्रेम सगळीकडे आहे - मराठी कविता | Prem Sagalikade Aahe - Marathi Kavita

प्रेम सगळीकडे आहे

प्रेम कविता

प्रेम सगळीकडे आहे, असावे तर फक्त मनाचे डोळे
Engineering च्या मार्क मेमो कडे बघून झालेला बाबांचा संताप असो, आई ने गायलेले अंगाई गीत असो यात असते प्रेम...

अधिक वाचा

आयुष्याचा भागीदार - मराठी कविता | Aayushyacha Bhagidar - Marathi Kavita

आयुष्याचा भागीदार

प्रेम कविता

तिच्या दिशेने पावलं
आपोआप माझी वळतात
मलाही उमजेना अशा
वाटेला भावना कळतात

अधिक वाचा

प्रेमाचे वादळ - मराठी कविता | Premache Vaadal - Marathi Kavita

प्रेमाचे वादळ

प्रेम कविता

ठरवून पण सहजपणे
माझ्या बाजूला बसतो
छोट्याशा विनोदावरही
जोरजोरात हसतो

अधिक वाचा

न सापडलेलं प्रेम - मराठी कविता | Na Sapadlela Prem - Marathi Kavita

न सापडलेलं प्रेम

प्रेम कविता

क्षणात एका टोचलेलं
खोल दरीत पोहोचलेलं

अधिक वाचा

कोण असशी तू - मराठी कविता | Kon Asashi Tu - Marathi Kavita

कोण असशी तू

प्रेम कविता

कोण असशी तू माझा हे मला न समजायचे
कोण नसशी तू माझा हे तुला न उमगायचे

अधिक वाचा

लळा - मराठी कविता | Lalaa - Marathi Kavita

लळा

प्रेम कविता

काय सांगू मी कळेना मजला
शांत सागरी वादळ हे उडाले

अधिक वाचा

स्पर्श - मराठी कविता | Sparsh - Marathi Kavita

स्पर्श

प्रेम कविता

तो स्पर्श सांग तुजला सांगुन काय गेला
गालावरी तुझ्या का खुलवुन लाज गेला

अधिक वाचा

जास्वंद - मराठी कविता | Jaswand - Marathi Kavita

जास्वंद

प्रेम कविता

तुमच्या कुशीत माझा पाषाण मोम झाला
डोळ्यात साठलेला ऋतुगंध सैल झाला

अधिक वाचा

पाऊस आणि तुझी आठवण - मराठी कविता | Paaus Aani Tujhi Aathavan - Marathi Kavita

पाऊस आणि तुझी आठवण

प्रेम कविता

चिंब भिजुन पावसात
मन जाऊन बसतं ढगात

अधिक वाचा