अंधश्रद्धेच्या कविता

अंधश्रद्धेच्या कविता | Marathi Kavita by Subject Andhashraddha - Superstition

अंधश्रद्धेच्या कविता - [Andhashraddha - Superstition] सत्य असत्याचा भेद करून जगण्याला नवी दिशा देणाऱ्या कविता.

जत्रा - मराठी कविता | Jatra - Marathi Kavita

जत्रा

सामाजिक कविता, अंधश्रद्धेच्या कविता

तर ही जत्रा
आणि जत्रेतील संथ गर्दी

अधिक वाचा

मी अंधश्रद्धेचा चोर - मराठी कविता | Me Andhashraddhecha Chor - Marathi Kavita

मी अंधश्रद्धेचा चोर

अंधश्रद्धेच्या कविता, सामाजिक कविता

ढोंगी साधूच्या अंज्ञानाची
गळ्यात घाली दोरी

अधिक वाचा

अंधश्रद्धेच्या जाळ्यात - मराठी कविता | Andhashraddhechya Jalyat - Marathi Kavita

अंधश्रद्धेच्या जाळ्यात

अंधश्रद्धेच्या कविता, सामाजिक कविता

दगडात भावना नसतांनाही
त्याला देव समजून बसलो

अधिक वाचा

बुरसटलेली पाच पावले - मराठी कविता | Bursataleli Pach Paule - Marathi Kavita

बुरसटलेली पाच पावले

दुःखाच्या कविता, आत्मविश्वासाच्या कविता, अंधश्रद्धेच्या कविता

जगण्याच्या शर्यतीत कसाबसा
धावत, धडपडत, धापा टाकत

अधिक वाचा

निर्मळ खळखळ वाहतांना - मराठी कविता | Nirmal Khalakhal Vahatana - Marathi Kavita

निर्मळ खळखळ वाहतांना

आनंदाच्या कविता, आत्मविश्वासाच्या कविता, अंधश्रद्धेच्या कविता

सर्वांच्या नजरा एकवटलेल्या भुकेल्या नरभक्षकासारख्या
माझ्यावर

अधिक वाचा