MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

सोनुल्या

लेखन: स्वाती दळवी | प्रकाशन: संपादक मंडळ | ६ ऑक्टोबर २००८

सोनुल्या - मराठी कविता | Sonulya - Marathi Kavita

सांग चिमुकल्या सांग मला
काय हवे रे सांग तुला...

तु माझ्या अंगणीच्या गुलाब फुला
तु जणु आकाशीच्या चंद्रकला

सांग मला रे सांग मला
काय हवे रे सांग तुला...

सुर्य हवा की चंद्र हवा
हवीच पाटी का पेन हवा

काय हवे रे सांग तुला
सांग चिमुकल्या सांग मला...

चॉकलेट हवे की लाडू हवा
गाडी हवी की चेंडू हवा

नको रुसुन तु बसु असा
सांग चिमुकल्या सांग मला
काय हवे रे सांग तुला...

नुकतेच प्रकाशित नवीन लेखन

बाय - मराठी कथा | Bye - Marathi Katha

बाय

विभाग मराठी कथा

स्वभाव - मराठी कविता | Swabhav - Marathi Kavita

स्वभाव

विभाग मराठी कविता

आधार - मराठी कविता | Aadhar - Marathi Kavita

आधार

विभाग मराठी कविता

बायको - मराठी कविता | Baayko - Marathi Kavita

बायको

विभाग मराठी कविता

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store