शब्दांच्या पलीकडले

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | १९ जानेवारी २०१८

शब्दांच्या पलीकडले - मराठी कविता | Shabdanchya Palikadle - Marathi Kavita

तुझ्याशी बोलल्याशिवाय
चैन काही पडत नाही
कितीही बोललो तरी
बोलणे काही संपत नाही

बोलून झाल्यावर वाटतं
अजून थोडे बोलायचे होते
मनातील खूप काही
आज तुला सांगायचे होते

तुझ्याशी कितीही बोललो तरी
मन कधी भरत नाही
तुझ्या आठवणींची उजळणी करायला
रात्रही पुरत नाही

पुन्हा सकाळ होते आणि
सुरू होतो तोच नव्याने खेळ
मनातले बोलायचे की नाही
या द्वंद्वात निघून जातो वेळ

पुन्हा फक्त अवांतर
बोलणे तेवढेच होते
मनातले सगळे मग
मनातच राहून जाते

  • TAG