Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play

पुन्हा एकवार

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ| ४ फेब्रुवारी २०१७

पुन्हा एकवार - मराठी कविता | Punha Ekwar - Marathi Kavita

पुन्हा एकदा वळण नवे
कळेना कोणती चालावी वाट
पुन्हा एकवार

परत एकदा नवा प्रहार
मन - मेंदूचा वार - प्रतीवार
पुन्हा एकवार

पुन्हा एकदा त्रासले मन
अन्यायी जुलुमाने जाचले मन
पुन्हा एकवार

परत एकदा काळोखा अंधार
सापडेना शोधूनही उषःकाल
पुन्हा एकवार

पुन्हा एकदा झाले चक्र सुरु
लागे टीका वीज कडाडू
पुन्हा एकवार

परत एकदा दाटले कृष्णमेघ
झाली मजवर दुःख बरसात
पुन्हा एकवार

पुन्हा एकदा केली याचना
टाकला गहाण स्वाभिमान
पुन्हा एकवार

परत एकदा नटसम्राट
फिरले परत दारोदार
पुन्हा एकवार

  • TAG
Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play