MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

प्रेमाचं रोपटं

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २८ मार्च २०१७

प्रेमाचं रोपटं - मराठी कविता | Premacha Ropata - Marathi Kavita

ती रोज मला भेटायची
पाहताच मला थांबायची
गोड गोड हसून
मान घाली घालून जायची

का ती हसत होती
आज मला कळलं
कारण प्रेमाचं रोपटं
माझ्या काळजात उगवलं

त्याच त्याच घटनांचा
ऊत आला होता
अचानक नजर भिडण्याचा
मोहर आला होता

का ती मुध्दाम भेटायची
आज मला कळलं
कारण प्रेमाचं रोपटं
माझ्या काळजात उगवलं

तिचा माझा तसा
काही परिचय नव्हता
पण हसण्यावर तिच्या
माझा जीव आला होता

नकळत प्रेमात रमलो
तेव्हा मला कळलं
कारण प्रेमाचं रोपटं
माझ्या काळजात उगवलं

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store