मराठी कविता

मराठी कविता | Marathi Kavita | Marathi Poems - Page 30

मराठी कविता - [Marathi Kavita, Marathi Poems] मराठीमाती डॉट कॉम परिवारातील सभासदांच्या आणि नामवंत मराठी कवींच्या कवितांचा संग्रह.

आनंदाश्रू - मराठी कविता | Aanandashru - Marathi Kavita

आनंदाश्रू

मराठी कविता

तु जाशील तुझ्या घरी
आम्ही असु आमुच्या दारी
तु कवटाळशील स्वप्नांना उरी
तु राहशील आनंदात

अधिक वाचा

माझं मन - मराठी कविता | Maajh Mann - Marathi Kavita

माझं मन

मराठी कविता

सगळ्यांनी समजावलं तरी मानत नाही
कितीही वाटलं तरी करवत नाही
कुणी काही सांगितलं तर ऎकवत नाही
अश्रु कितीही गाळले तरी गळतच नाही

अधिक वाचा

सोनुल्या - मराठी कविता | Sonulya - Marathi Kavita

सोनुल्या

मराठी कविता

सांग चिमुकल्या सांग मला
काय हवे रे सांग तुला...

अधिक वाचा

स्वप्न - स्वाती दळवी - मराठी कविता | Swapn by Swati Dalvi - Marathi Kavita

स्वप्न

मराठी कविता

माझ्या जिवनाला कुणी आता ओळखावे
माझ्या हसण्याला कुणीतरी समजावे
माझ्या जिवनाचे कुणीतरी गीत गावे
माझ्या आयुष्याला आता वेगळाच रंग यावा

अधिक वाचा

पावसाळा नव्याने - मराठी कविता | Paavsala Navyaane - Marathi Kavita

पावसाळा नव्याने

मराठी कविता

सरींसवे सरूनी गेले
भर्कन उडूनी गेले तास
नभी भरलेल्या काजळासवे
नव्याने दाटला मनी उल्हास

अधिक वाचा