माया

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २५ सप्टेंबर २००८

माया - मराठी कविता | Maya - Marathi Kavita

जैसे बांधावे उमले
तैशा फुटती रे लाह्या
माया बांधावी प्रेमाशी
तव लागे पूर वहाया
भुकेलेल्या जैशी कळे
खरी अन्नाची किंमत
तैशीच असे जनी
मायेची ग गत
फोल पाखडता सूप
रिते राहती हात
तैसे मायेवीण भासे
सुने सारे जगत
माया दिल्याने वाढते
सारे जग ती व्यापते
रिक्त मनी कमी होते
जैशी कसर तोडते
मायेची कूस कधी
नसते रे वांझ
तिला नसते कधी
दिवस वा सांज